Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
એક વાલીનોબાળક માટેનો  સંઘર્ષ

એક વાલીનોબાળક માટેનો સંઘર્ષ

આજે ત્રીજા ધોરણમાં જવાનું થયું. ગણિતમાં સ્વાધયપોથીની થોડી પ્રવૃત્તિઓ પર નજર કરી પ્રશ્નોતરી કરી રહ્યો હતો. અચાનક આ વર્ગનો સૌથી હોશિયાર અમારો પ્રકાશ ડોકાયો.

"અરે ! ક્યાં ગયો હતો ?" મેં સ...

નાના સંકલ્પની ફલશ્રુતિ

નાના સંકલ્પની ફલશ્રુતિ

ગુજરાતમાં દાહોદ જિલ્લો એ ઉગતાં સૂરજની ભૂમિ. બે રાજ્યોની સરહદે  આવેલો એટલે દોહદ પરથી દાહોદ નામ પડ્યું. શિક્ષણનો સૂરજ હજુ માંડ આસમાને પહોંચ્યો‌‌ છે. આ જિલ્લામાં મધ્યપ્રદેશ રાજ્યને અડીને...

નવહજારનો ફોન...

નવહજારનો ફોન...

સાહેબ અમે તો બુહાના બુહા જ રહ્યા, પણ છોકરાંઓને તો ભણાવવાના છે....

વૈશ્વિક મહામારીએ માણસને લાચાર બનાવ્યો છે.  પોઝિટિવ શબ્દ ભલે આજે નેગેટિવ કરતાં ખરાબ બની ગયો. પરંતુ આશા અમર...

Aganpankh - Flying With Fires

Aganpankh - Flying With Fires. Documentary on Nani Khajuri Primary School - Devgadh Baria, Gujarat(English)

A wonderful effort by Aganpankh

A wonderful effort by Aganpankh NGOs and Nani Khajuri Primary School

AGANPANKH FOUNDATION KALAM KASOTI DAHOD

Aganpankh Foundation Kalam Kasoti Dahod

Aganpankh - Flying With Fires

Aganpankh - Flying With Fires. Documentary on Nani Khajuri Primary School - Devgadh Baria, Gujarat (ગુજરાતી)

બ્લોગ

તારાઓનું જીવન ચક્ર

તારાઓનું જીવન ચક્ર

બિગબેંગ ઘટના પછી યુનિવર્સ ક્રમશ પાંચ તબ્બકા વાર વિસ્તરણ પામી રહ્યું છે.

(1) PRIMORDIAL ERA

(2) STELLIFEROUS ERA,

(3) THE DEGENERATE ERA,

(4) BLACK HOLE ERA

Read More
એક વાલીનોબાળક માટેનો  સંઘર્ષ

એક વાલીનોબાળક માટેનો સંઘર્ષ

આજે ત્રીજા ધોરણમાં જવાનું થયું. ગણિતમાં સ્વાધયપોથીની થોડી પ્રવૃત્તિઓ પર નજર કરી પ્રશ્નોતરી કરી રહ્યો હતો. અચાનક આ વર્ગનો સૌથી હોશિયાર અમારો પ્રકાશ ડોકાયો.

"અરે ! ક્યાં ગયો હતો ?" મેં સ..

Read More

શુભેચ્છકો

To Top ↑